Persoonlijk

Het fonds zal helder en transparant haar taak verrichten. Stichting Cultuurwens zal zich in eerste instantie richten op educatie van muziek en cultuur. Echter zal ze ook relevante aanvragen in behandeling nemen die de muziek- en cultuurparticipatie bevorderen.

Stichting Cultuurwens zal geen overheadkosten van organisaties financieren. Elke bijdrage zal persoonsgebonden, transparant en direct zijn. Stichting Cultuurwens werkt alleen samen met door haar gecertificeerde docenten die verantwoording geven aan het fonds. Speerpunt van het fonds is om langdurige samenwerkingen aan te gaan.

Stel een vraag

Heeft u een vraag over Stichting Cultuurwens? Neem gerust contact met ons op.

Verstuur berichtformulier