Participatie en educatie

Muziek- en cultuurparticipatie is letterlijk het actief deelnemen aan muziek en cultuur in iedere vorm. Maar om te participeren aan muziek en cultuur is het toegankelijk maken van de educatie noodzakelijk. Door de hoge kosten zijn muziek- en cultuureducatie nu enigszins ‘elitair’ te noemen. Deelname aan muziek en cultuur staan onder druk, deels door de crisis, deels door tijdgebrek. Subsidies zijn grotendeels verdwenen en particulier initiatief neemt de rol over die de overheid altijd had. Stichting Cultuurwens is zo’n initiatief, zij wil een aanjagende en ondernemende rol spelen in het toegankelijk maken van muziek- en cultuureducatie.

Hoe hard we ook roepen dat participatie aan muziek en cultuur goed is voor de
persoonlijke ontwikkeling, stimulerend en verrijkend is, de sociaal maatschappelijke cohesie bevordert, de economie stimuleert en zelfs criminaliteit vermindert, is hier politiek gezien geen draagvlak voor te vinden.
Stichting Cultuurwens wil niet alleen een cultureel fonds zijn maar vooral ook een aanjager die de participatie aan muziek en cultuur praktisch en uitvoerend tot stand brengt.

Stel een vraag

Heeft u een vraag over Stichting Cultuurwens? Neem gerust contact met ons op.

Verstuur berichtformulier