Doelstellingen

De behoefte kwalitatief hoog individueel muziek- en cultuuronderwijs meer toegankelijk te maken voor alle groepen van de bevolking zit ingebakken in de genen van Stichting Cultuurwens.

Ondanks de substantieel lagere kosten van de moderne niet gesubsidieerde muziekscholen bedragen de kosten van kwalitatief hoogwaardig onderwijs per leerling toch nog snel €800 per jaar. Voor een relatief grote groep binnen de Nederlandse samenleving is dat een onoverkomelijk hoog bedrag.

Stichting Cultuurwens heeft zich ten doel gesteld muziek- en cultuurparticipatie voor iedereen toegankelijk te maken binnen de Nederlandse samenleving.

Hoewel Stichting Cultuurwens zich voorgenomen heeft op termijn een landelijke rol te vervullen, zal ze in eerste aanzet alleen werkzaam zijn in de regio’s Salland, Twente en Zuidoost Drenthe. Cultuurwens streeft ernaar binnen 5 jaar de muziek- en cultuurparticipatie in de genoemde regio’s met 25% te vergroten.

Stichting Cultuurwens:

  • Stimuleert participatie aan muziek en cultuur met de nadruk op educatie;
  • Is nadrukkelijk gericht op lage- tot midden-lage inkomens;
  • Stimuleert een eenvoudige toegang tot het fonds;
  • Werkt alleen samen met door de Stichting Cultuurwens gecertificeerde aanbieders;
  • Financiert enkel directe 1-op-1 educatie-kosten (expliciet geen overhead kosten);
  • Fondsen worden enkel ter beschikking gesteld aan de aanbieders;
  • Ziet toe op een helder en transparant subsidiebeleid;
  • Maakt haar resultaten zichtbaar in een jaarverslag;
  • Wil de positie van muziek en cultuur versterken binnen de samenleving.

Stel een vraag

Heeft u een vraag over Stichting Cultuurwens? Neem gerust contact met ons op.

Verstuur berichtformulier