Bruggen slaan

Hoewel er diverse fondsen zijn die muziek- en cultuurparticipatie mogelijk maken, is in werkelijkheid de afstand tot deze fondsen te groot, zijn de eisen te hoog, of is de procedure simpelweg te bureaucratisch. Ook is de inkomensgrens voor deelname dermate laag dat er een kloof ontstaat in de samenleving. Stichting Cultuurwens wil pragmatisch bruggen slaan tussen deelnemers, aanbieders en diegene die bijdragen aan de slagkracht van het fonds. Dit wil zij doen door de toegankelijkheid te vergroten, de grenzen op aanspraak van fondsen te verruimen en de procedures te vereenvoudigen.

Stichting Cultuurwens wil een aanjagende functie vervullen binnen de samenleving waardoor muziek- en cultuurparticipatie voor iedereen binnen handbereik komt. Zij is van mening dat iedereen het recht en de mogelijkheid zou moeten hebben, muzikaal dan wel cultureel, in de breedste zin van het woord gevormd te worden.

Stel een vraag

Heeft u een vraag over Stichting Cultuurwens?
Neem gerust contact met ons op.

Verstuur berichtformulier