Bestaansrecht

Stichting Cultuurwens is ontstaan vanuit een toenemend besef dat muziek- en cultuurparticipatie helemaal niet zo vanzelfsprekend is in Nederland. Ruim vijfentwintig procent van de Nederlandse gezinnen is, zonder substantiële concessies te doen, niet in staat muzieklessen te betalen voor hun kinderen. De oprichters van het fonds komen uit de praktijk van de moderne muziekschool. Deze moderne muziekschool was een reactie op de voorheen intensief gesubsidieerde muziekscholen die met hoge overheidssubsidies werkten, hoge lesprijzen hanteerden, en voornamelijk groepslessen niet toegespitst op het talent van het individu aanboden.

Medio 2012 verdwenen deze overheidssubsidies en met hen de gesubsidieerde muziekscholen. Hierdoor ontstond er meer ruimte voor de moderne, meer op het individu toegespitste muziekscholen.

De moderne muziekscholen die een duidelijk lagere gemiddelde kostprijs hebben, moeten echter rondkomen zonder enige vorm van subsidie. Ten gevolge hiervan is muziekonderwijs in de moderne vorm, ondanks een lagere kostprijs, nog minder toegankelijk geworden en is er een grote noodzaak ontstaan de toegankelijkheid te vergroten.

Stel een vraag

Heeft u een vraag over Stichting Cultuurwens? Neem gerust contact met ons op.

Verstuur berichtformulier