Het fonds voor muziek- en cultuurparticipatie

Wat is het doel van Stichting Cultuurwens, wie zijn wij, en hoe kunt u bijdragen?

OVER CULTUURWENS

Bekijk missie en visie. Ontdek de drijvende kracht achter Stichting Cultuurwens.

Lees meer >>

INITIATORS

Wie zijn de initiators en wat is hun gedachte bij de oprichting van Stichting Cultuurwens.

Lees meer >>

BESTAANSRECHT

Ontdek wat muziek- en cultuurparticipatie inhoudt en wat Stichting Cultuurwens doet.

Lees meer >>

cultuurwens

Wat doet Stichting Cultuurwens?

Stichting Cultuurwens stelt zich ten doel de actieve muziek- en cultuurdeelname te bevorderen, in eerste aanzet in de regio Vechtdal, Salland, Twente en Zuidoost Drenthe. Maar ze heeft zich uitdrukkelijk ten doel gesteld op termijn een landelijke rol te vervullen. Meer specifiek is het streven binnen 5 jaar de muziek- en cultuurparticipatie binnen de regio met 25% te vergroten en afhankelijk van de groei van het fonds de toegankelijkheid verder te verruimen. Stichting Cultuurwens is ambitieus en wil met behulp van ambassadeurs een belangrijke rol gaan vervullen op muzikaal en cultureel gebied binnen Nederland.

Stichting Cultuurwens streeft ernaar binnen grenzen een relatief grote groep toegang tot het fonds te geven.

Lees meerWordt docent